heksen

Zijn het kruidenmeesters, tovenaars, heksen of charlatans

De magie van vandaag

Sommigen noemen hen kruidenmeesters, anderen charlatans, anderen noemen hen tovenaars of heksen. Feit blijft dat er mensen zijn die duidelijk een beter begrip hebben van de wereld om zich heen dan de meeste en dan met name de spirituele kant ervan. Zij die op zoek gaan naar de energie die rondom kruiden, bloemen planten of wezen hangt en die pogen te ervaren zijn de mensen die wellicht meer weten over de wereld dan wijzelf, die enkel denken in vormen, kleuren en geuren; dat wat we zien. De waarheid is relatief en dat maakt het interessant om de waarheid van een ander in overweging te nemen. Want, wat weten wij nu eigenlijk zelf zo zeker over de wereld?

Echte tovenaars of heksen

vuurOf er werkelijk magische mensen zoals tovenaars of heksen bestaan valt te betwisten. Maar dat er mensen zijn die een hoger begrip hebben van kruiden, bloemen, planten en het onzichtbare ervan, dat staat vast. En het feit dat die mensen er zijn geeft aan dat er meer speelt in de wereld dan alleen dat wat we zien. Misschien moet dat de discussie zelfs worden. Niet over of het wel of niet bestaat, maar juist over het feit dat het voor sommigen van ons totaal niet voelbaar is. Wat zegt dat over ons, wat zegt dat over de mensen zoals jij en ik? Waar is dat fout gegaan en is dat eigenlijk wel fout?

Vreemde spreuken en rare energie.

De bovennatuurlijke wereld… kruiden en planten hebben de mensen al aangesproken vanaf het moment dat mensen enigszins het gevoel hadden van een bewustzijn. Je zou kunnen stellen dat wij mensen zowel een vloek als een zegen in ons intellect hebben gevonden. Een zegen in de zin dat we hyper intelligent zijn en de dominante soort op aarde zijn. Dat wij een begrip en bewustzijn van de wereld hebben opgebouwd en alsmaar door lijken te evolueren. Maar ergens ook een vloek omdat we bepaalde dingen niet kunnen begrijpen, maar wel trachten te begrijpen. Dat we vormen en symbolen en namen aan dingen gaan hangen waar we eigenlijk niets van weten. In een aldoor strekkende hunkering naar uitleg en begrip.

Op zoek naar houvast

Wij mensen zijn altijd op zoek naar één ding: houvast. Zonder houvast zijn we nergens en wanneer we iets niet begrijpen schieten we terug in een oer-modus van veroordeling en angst. We zijn voorzichtig rondom iets wat we niet begrijpen en op onze hoede. Maar er zijn er altijd een paar onder ons die een voorzichtigheid als die niet voelen. Mensen die zich aangetrokken voelen tot de kanten van het leven die door anderen misschien niet al te best worden begrepen. En dat maakt het interessant om naar die mensen te luisteren, want stel je toch eens voor wat voor een informatie zij kunnen hebben voor jou en mij.

Alle geheimen

De wereld zit vol met geheimen zoals eerder gezegd. En de mensen die op zoek gaan naar deze geheimen zonder op zoek te gaan naar een aardse verklaring zijn misschien de mensen met de meeste wijsheid. Het kan erg lastig zijn om dat wat zij zeggen voor waar aan te nemen, daar het meeste wat ze zeggen namelijk berust op een begrip en acceptatie van het bovennatuurlijke. Het kan nogal onwennig aanvoelen voor de praktische mens van vandaag om zichzelf over te geven aan iets onpraktisch als dat. Maar wellicht liggen daar juist de antwoorden die we allemaal zo hongerig zoeken, denk je ook niet?

Laat jij ook uw mening achter op deze website “tuinkruiden.net” ?