humus

 

Ga voor humus !

Kom en leer om je bodem beter te kennen en duurzaam te beheren! Hoe? Kom naar de OPENVELDDAG op ZATERDAG 3 juni 2017 in ZULTE (België)

Leer er kwalitatief composteren in amper tien weken tijd.

Alle gezonde voeding begint bij een gezonde bodem met veel humus. De bodem is de motor van onze voedselkringloop. Het is het orgaan dat plant, mens en dier voedt.

Wanneer je bodem niet goed zit, dan merk je dat je gewassen en dieren ook niet gezond zijn. Bodemkwaliteit heeft wel degelijk een impact op de kwaliteit van onze voeding en dus ook op onze gezondheid. Schrale bodems brengen schrale voeding voort en dat maakt ons ziek.

De bodem heeft ons ook veel te vertellen.
Verzuring, onkruid, verslemping, ziekten en plagen, nitraatuitspoeling ,fosfaatverzadiging etc. Er zijn een heleboel signalen uit de natuur om ons te vertellen dat er iets verkeerd loopt.

De gehaltes aan organische stof, humus en bodemfauna in de Vlaamse gronden dreigen beneden een kritische drempel te vallen. De bodems compacteren en eroderen.
Een bodem herstellen: hoe doe je dat ?

De juiste bodembewerking, de inzet van groenbemesters: het speelt allemaal mee. Maar de oplossing ligt vooral bij het kwalitatief composteren met als eindresultaat humus.

humusGa voor vruchtbare grond

Een levende bodem met veel humus is de sleutel tot
(1) een gezonde en vitale voeding
(2) biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid voor de komende generaties
(3) een gezonde en leefbare planeet

Tijdens de rondleiding krijg je helder inzicht over :
Bodem : diagnose en bodembewerking met de CAMPAGNOLE
Humus : hoogwaardige humusrijke compost maken in amper tien weken !

Humus

Zaubeekstraat 227 , 9870 Zulte (B)
(gps: Blauwdreef ingeven)
Rondleiding met demo om het uur
Lunch aan 12 € : op basis van quinoa- of Er is een tuintafel met gierstburger met oerspelt waarvoor inschrijven gewenst is via [email protected] of tel 09 388 73 29